VILKAVIŠKIO LIGONINĖ, VšĮ

Maironio g. 25, Vilkaviškio m.

Tel. (8 342) 60150, Faks. (8 342) 60174

Vaistinė ir kraujo bankas

Vaistinė aprūpina medikamentais. Kraujo bankas – padalinys laikantis ir skiriantis kraują bei jo komponentus, atliekantis kraujo ir jo komponentų suderinamumo tyrimus, bei organizuojantis transfuzinę veiklą ligoninės reikmėms tenkinti.

GAMYBINĖ LIGONINĖS VAISTINĖ

Vaistinės vedėja Sandra Gudonienė

Kontaktinis telefonas: 8-342-60176

VšĮ Vilkaviškio ligoninės vaistinė – ligoninės padalinio teisėmis veikianti gamybinė vaistinė, kurios veiklos pobūdis: aprūpinti ligoninę vaistais, vaistinėmis medžiagomis, medicininės paskirties prekėmis (be teisės prekiauti), gaminti vaistus, vykdyti pagamintų vaistų kontrolę, gautų ir išduotų vaistų, tvarsliavos bei medicininės paskirties prekių apskaitą.

Vaistinė suteikia farmacines paslaugas tik ligoninės skyriams, tačiau neturi teisės prekiauti vaistais ir teikti farmacinių paslaugų gyventojams.

Šiuo metu skyriuje dirba 4 darbuotojai, iš jų 2 farmacijos specialistai.

Specialisto vardas pavardė pareigos, arba tarnyba

Telefonas miesto [ir/arba vietinis]

darbo laikas

I

II

III

IV

V

Sandra Gudonienė farmacinės veiklos vadovė

(8-342) 60176 [301]

0800-1542

0800-1542

0800-1542

0800-1542

0800-1542

KRAUJO BANKAS

Vadovauja R. Suprikienė

Kontaktinis telefonas: 8-342-60159

Kraujo bankas ligoninės padalinys, laikantis ir skirstantis kraują bei kraujo komponentus, atliekantis kraujo ir jo komponentų suderinamumo tyrimus, organizuojantis transfuzinę veiklą, aprūpinantis ligoninę saugiu krauju, jo komponentais bei preparatais.

Kraujo banko pagrindiniai uždaviniai – nuolat ir laiku aprūpinti ligoninę saugiu krauju bei jo komponentais ir preparatais; atlikti transfuzinės terapijos priežiūrą.

Kraujo banko funkcijos – užsakyti ligoninei reikalingų kraujo komponentų ir preparatų, juos saugoti, vykdyti apskaitą, atnaujinti atsargas, užtikrinti kraujo produktų transportavimo sąlygas, netinkamo naudoti kraujo ir jo komponentų sunaikinimą.

Kraujo bankas ligoninės skyriams išduoda kraują bei jo komponentus ir preparatus pagal skyrių užsakymus, tvarko užsakymų apskaitą.

Kraujo bankas privalo užtikrinti ligoninės transfuzinę pagalbą ir ekstremalių situacijų atvejais.

Kiekvieno mėnesio, paskutinį trečiadienį organizuojamas donorų kraujo paėmimas.

Specialisto vardas pavardė pareigos, arba tarnyba

Telefonas miesto [ir/arba vietinis]

darbo laikas

I

II

III

IV

V

Roberta Suprikienė (vyr. gydytojo pavaduotoja slaugai)

(8-342) 60159 [246]