VILKAVIŠKIO LIGONINĖ, VšĮ

Maironio g. 25, Vilkaviškio m.

Tel. (8 342) 60150, Faks. (8 342) 60174

logopl1 

 

2012,09,21

2010 metais pradėtame įgyvendinti Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono medicinos įstaigų bendradarbiavimo projekte „Greitosios pagalbos tobulinimas panaudojant pasienio zonos medicinos įstaigų bendradarbiavimą“ buvo  numatyta modernizuoti projekto partnerių ligoninių patalpas, įsigyti šiuolaikiškos medicininės įrangos, taip pat greitosios pagalbos automobilių su papildoma įranga. Šios materialinės investicijos atliekamos kartu su medicinos įstaigų darbuotojų ir specialistų darbo įgūdžių tobulinimu.

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama pagerinti pasienio žmonių gyvenimo standartus vystant pasienio bendradarbiavimą per bendras vietos ir regioninio lygmens iniciatyvas, garantuoti aukštą medicinos infrastruktūros kokybę ir apsaugoti vietos gyventojus bei turistus nuo socialinės atskirties. Projekto įgyvendinimui vadovavo  Marijampolės ligoninė, jį vykdydama kartu su Lazdijų, Vilkaviškio, Suvalkų, Augustavo, Baltstogės ligoninėmis bei Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centru ir Suvalkų greitosios pagalbos stotimi. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa bei projekto partneriai. 26 mėnesius truksiančio projekto bendra vertė yra 4,561,586.00 eurų. VšĮ Vilkaviškio ligoninei skirta  238 482 eurai. Projekto baigimo data 2012-09-30.
Visos projekte dalyvaujančios gydymo įstaigos (Projekto partneriai) praturtėjo naująja įranga, suremontavo ligoninių patalpas.

Pasienio regiono medicinos įstaigų darbuotojai Marijampolėje, Augustave ir Balstogėje, Vilkaviškyje, Lazdijuose, Suvalkuose  vykusiuose darbiniuose seminaruose dalijosi profesine patirtimi su viso regiono kolegomis apie skubiosios pagalbos vaikams organizavimą, invazinę chirurgiją , intensyviąją terapiją,  potrauminių ligonių gydymą, skubios pagalbos suteikimą sunkiems ligoniams bei surengtos „avarijos" pratybos. Darbiniame partnerių  susitikime Vilkaviškyje pranešimus ruošė: Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėja V. Zaikauskaitė, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus gydytoja S. Samušienė ir Chirurgijos ortopedijos traumatologijos skyriaus vedėjas V. Aleksa.

Profesionalūs lektoriai Marijampolėje ir Vištytyje vedė licencijuotus mokymų kursus medikams apie šiuolaikinę specializuotą reanimacinę pagalbą bei pradinę pagalbą ištikus traumai. Kursuose dalyvavo 38 medicinos darbuotojai.
Gydymo įstaigos rengė  projekte dalyvaujančių Partnerių susitikimus, kuriuose buvo aptarta projekto vykdymo eiga, iškylančios problemos. VšĮ Vilkaviškio ligoninės darbuotojai rengė vieną partnerių susitikimą ir  dalyvavo kitų partnerių rengiamuose susitikimuose.


 Šio projekto metu taip pat surengtos prevencinės paskaitos moksleiviams, patariant kaip reikia elgtis saugiai kelyje, kaip išvengti nelaimingų atsitikimų su ugnimi, ką daryti įvykus avarijai ar kitai nelaimei. Profesinės medikų dienos (2011-04-27d.)  proga Vilkaviškio ligoninė bendradarbiaudama su policijos komisariato atstovais, lankėsi ir skaitė paskaitas S. Nėries pagrindinės mokyklos moksleiviams. Paskaitas skaitė Vilkaviškio ligoninės gydytojas ortopedas traumatologas Ignas Plukas, Marijampolės apskrities policijos komisariato specialistas Evaldas Raginis. Po paskaitų visiems dalyviams buvo įteikti projekto vykdymo metu pagaminti atšvaitai. VšĮ Vilkaviškio ligoninė pagamino 4000 atšvaitų su projekto simbolika. Jie buvo išdalinti  projekto partneriams, ligoninės darbuotojams, pacientams. 

VšĮ Vilkaviškio ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus patalpų remonto darbai užbaigti 2012 m. I ketvirtį. Suremontuotų patalpų plotas-150,22 m2. Remonto darbus atliko UAB “Vilkasta.“
 Įsigyta šiuolaikinė įranga šiam skyriui: dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, infuzinė pompa (4vnt.), vakuuminio atsiurbimo sistema, trikanalis elektrokardiografas, ligonių sekimo monitorius (2vnt.), enterinės mitybos pompa, termostatas, funkcinė lova su spintele (3vnt.), ligonių transportavimo vežimėlis (gulimas), ligonių transportavimo vežimėlis (sėdimas), ligonių šildymo įrenginys, čiužinys pragulų profilaktikai, medikamentų spinta (3vnt), posto baldai, medicininiai baldai, kompiuteris su spausdinimo įranga, basonų plovimo mašina, pacientų perkėlimo lenta, reanimacijos lovos komplektas.

 2011.05.05

Praeitais metais pradėtame įgyvendinti Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono medicinos įstaigų bendradarbiavimo projekte „Greitosios pagalbos tobulinimas panaudojant pasienio zonos medicinos įstaigų bendradarbiavimą“ numatyta modernizuoti projekto partnerių ligoninių patalpas, įsigyti šiuolaikiškos medicininės įrangos, taip pat greitosios pagalbos automobilių su papildoma įranga. Vasarą numatyta pradėti VšĮ Vilkaviškio ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus patalpų remonto darbus, įsigyti  įrangą šiam skyriui.. Šios materialinės investicijos atliekamos kartu su medicinos įstaigų darbuotojų ir specialistų darbo įgūdžių tobulinimu.

Paskutiniuoju metu Marijampolės, Augustavo, Balstogės ligoninės ir Suvalkų greitosios pagalbos stotis jau praturtėjo naująja įranga. Pasienio regiono medicinos įstaigų darbuotojai Marijampolėje, Augustave ir Balstogėje vykusiuose darbiniuose seminaruose dalijosi profesine patirtimi su viso regiono kolegomis apie skubiosios pagalbos vaikams organizavimą, invazinę chirurgiją bei intensyviąją terapiją. Profesionalūs lektoriai Marijampolėje ir Vištytyje vedė licencijuotus mokymų kursus medikams apie šiuolaikinę specializuotą reanimacinę pagalbą bei pradinę pagalbą ištikus traumai.

Gegužės mėnesį numatyta Suvalkuose surengti “avarijos pratybas”, o vėlesniuose projekto etapuose numatyti darbiniai patirties pasidalijimo seminarai ir mokymo kursai, kuriuos organizuos kiti projekto partneriai.

Šio projekto metu taip pat numatyta surengti prevencines paskaitas moksleiviams, patariant kaip reikia elgtis saugiai kelyje, kaip išvengti nelaimingų atsitikimų su ugnimi, ką daryti įvykus avarijai ar kitai nelaimei.

Profesinės medikų dienos proga Vilkaviškio ligoninė, bendradarbiaudama su policijos komisariato atstovais, lankėsi ir skaitė paskaitas S.Nėries pagrindinės mokyklos moksleiviams. Paskaitas skaitė Vilkaviškio ligoninės gydytojas ortopedas traumatologas Ignas Plukas, Marijampolės apskrities policijos komisariato specialistas Evaldas Raginis. Po paskaitų visiems dalyviams buvo įteikti projekto vykdymo  metu pagaminti atšvaitai.

Projekto įgyvendinimo metu siekiama pagerinti pasienio žmonių gyvenimo standartus vystant pasienio bendradarbiavimą per bendras vietos ir regioninio lygmens iniciatyvas, garantuoti aukštą medicinos infrastruktūros kokybę ir apsaugoti vietos gyventojus bei turistus nuo socialinės atskirties. Projekto įgyvendinimui vadovauja Marijampolės ligoninė, jį vykdydama kartu su Lazdijų, Vilkaviškio, Suvalkų, Augustavo, Baltstogės ligoninėmis bei Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centru ir Suvalkų greitosios pagalbos stotimi. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa bei projekto partneriai. 26 mėnesius truksiančio projekto bendra vertė yra 4,561,586.00 eurų.