VILKAVIŠKIO LIGONINĖ, VšĮ

Maironio g. 25, Vilkaviškio m.

Tel. (8 342) 60150, Faks. (8 342) 60174

Europos sąjunga

2015 m. spalio 29 d.

Projektas „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“, Nr. VP3-2.1-SAM-01-V-01-001, artėja į pabaigą. Projektą vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.

Projekto tikslas - gerinti širdies ir kraujagyslių ligų priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose, investuojant į ligoninės infrastruktūros modernizavimą ir šiuolaikinių technologijų diegimą.

VšĮ Vilkaviškio ligoninė - projekto partneris. Projekto įgyvendinimo metu įrengta  kardiologijos palata reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje ir kabinetas konsultacinėje poliklinikoje, įsigyta reanimacinės lovos ir veloergometrijos kompleksai, kraujo krešumo analizatoriai, III klasės echokardiografijos aparatas ir kita moderni medicininė įranga, kurios pagalba ligoninės pacientams teikiamos kokybiškos paslaugos.

  

Europos sąjunga

PRIEMONĖ: Nr. VP3-2.1-SAM-01-V-01-001

Atsakinga už priemonės įgyvendinimą institucija – Sveikatos Apsaugos ministerija

Priemonę įgyvendina – VšĮ Centrinė Projektų Valdymo Agentūra

Projektą vykdo : VšĮ Kauno Medicinos Universiteto Klinikos ir VšĮ Vilkaviškio ligoninė jungtinės veiklos ( partnerystės ) pagrindu.

Pagrindinis projekto tikslas: investicijos į širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikai naudojamą medicininę įrangą, mažinti sergamumą ir mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, modernizuoti ambulatorinės kardiologinės ir neurologinės pagalbos kabinetus. Širdies ir kraujagyslių ligomis sergantys ligoniai gydomi Nervų ligų skyriuje, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose.

Projektu siekiama išspręsti VšĮ Vilkaviškio ligoninėje esančias problemas dėl susidarančių eilių pas gydytojus, tyrimams atlikti, nes pasenę pagrindiniai medicininiai įrenginiai, jais sunku atlikti tyrimus, genda. VšĮ Vilkaviškio ligoninė planuoja: rekonstruoti Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus kardiologinę palatą ir aprūpinti ją reikalinga modernia įranga; suremontuoti neurologijos kabinetą ir aprūpinti jį įranga; rekonstruoti kardiologijos kabinetą ir aprūpinti jį įranga; aprūpinti Nervų ligų skyrių kraujagyslių ligų gydymui skirta medicinine įranga; aprūpinti Klinikinę laboratoriją medicinine įranga, skirta širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikai.

Šia priemone į Vilkaviškio ligoninę turėtų būti pritraukta apie 856 tūkst. Litų investicinių lėšų iš ES fondų.

Įgyvendinus projektą bus galima efektyviau ir kokybiškiau atlikti tyrimus ir procedūras, pagerės pacientų aptarnavimo kokybė, darbo sąlygos ligoninės personalui.