VILKAVIŠKIO LIGONINĖ, VšĮ

Maironio g. 25, Vilkaviškio m.

Tel. (8 342) 60150, Faks. (8 342) 60174

ES2 

Projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose"

··· 2015 m. gegužės 15 d.
··· Baigtas įgyvendinti projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ 

    2014 m. balandžio 14 d.
    Projektą vykdo VšĮ Marijampolės ligoninė, pagal 2009-2015 m. plėtros programos nuostatas. Projekto kodas VP2-3.1-IVPK-11-V-01-010. VšĮ Vilkaviškio ligoninė kartu su dar devymiomis regiono sveikatos priežiūros įstaigomis šiame projekte dalyvauja partnerystės pagrindu, įteisintu jungtinės veiklos sutartimi.
    Projekto tikslas sukurti regioninę IS , kurios pagalba būtų kaupiami, saugomi ir naudojami pacientų medicininiai įrašai. Paslaugos teikiamos pacientams ir SPĮ specialistams. Projekto vykdymo metu VŠĮ Vilkaviškio ligoninėje planuojama atnaujinti ir papildomai sukurti 22 kompiuterizuotas gydytojų darbo vietas. Įgyvendinus projektą tikimasi dalį paslaugų ir medicininių dokumentų perkelti į elektroninę erdvę, kas užtikrintų kokybiškesnį ir operatyvesnį medicinos paslaugų teikimą regiono pacientams bei SPĮ specialistams. Vykdant šį projektą kartu sprendžiama regioninės IS integracijos su respublikine ESPBI informacinę sistemą klausimai.
    Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis (Europos Sąjungos struktūrinių fondų dalis – 85 proc., LR Valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų dalis – 15 proc.).
Projektą tikimasi įgyvendinti 2015 m. antrame ketvirtyje.